17.000 € per a la conservació del Camí de Cavalls

Aquesta setmana s’ha presentat el resultat del Projecte per a la Conservació del Camí de Cavalls que la nostra empresa va iniciar a principis de 2017. El projecte consisteix en la recollida de fons destinats a accions de conservació del Camí de Cavalls, amb l’objectiu que les nostres activitats Camí de Cavalls 360º i Epic Camí de Cavalls 360º no només siguin sostenibles i respectuoses amb l’entorn, sinó que a més suposin una millora directa per l’entorn on es duen a terme.

Import recaptat durant el 2017-2018: 17.000 €

Durant el 2017 i el 2018 s’ha recaptat un total de 17.000 €, que correspon a aportacions voluntàries dels participants (9.838 €) i a l’aportació directa feta per la nostra empresa (7.162 €). Aquesta setmana s’ha firmat un conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, titular del camí. La institució insular destina aquests diners a pal·liar i prevenir processos erosius, corregir el traçat de la ruta o bé reparar elements propis del camí. En concret, es fan actuacions al Pla de Mar i entre la Cala del Pilar i es Alocs, dues zones on el camí es troba molt degradat degut a actuacions que es van fer en el passat.

Les actuacions presents es fan amb la tècnica tradicional de la pedra en sec i van a càrrec del paredador Joan Carles Bagur.

Característiques de les accions

  • Tenen l’objectiu de prevenir i/o corregir processos erosius, per exemple corregint accions passades que s’han demostrat contraproduents.
  • L’objectiu final de les actuacions és fer un camí resistent que s’autorreguli al màxim.
  • No van destinades a reduir obstacles naturals. Són part de l’entorn, són un dels atractius del camí i li donen personalitat.
  • No es destinaran a afegir mobiliari ni a incrementar senyalització.
  • Les actuacions seran respectuoses amb les tècniques tradicionals i adaptades a l’entorn on es duen a terme.

Continuïtat del projecte

El Projecte per a la Conservació del Camí de Cavalls segueix recaptant fons a bon ritme. Durant els primers 6 mesos del 2019 s’han recaptat 4.652 € (2.386 € aportats per 40 Nord Outdoor, S.L. i 2.266 € aportats pels participants). D’aquesta manera, seguim fent feina en la mateixa línia, conscients de la nostra responsabilitat com a empresa local que promou i empra un recurs públic i amb gran valor simbòlic com el Camí de Cavalls. Volem fer un ús exemplar d’aquest camí per intentar influir, en la mesura de les nostres possibilitats, en un ús adequat per part de particulars i sobretot altres empreses i activitats.