Normes i criteris de validació

Camí de Cavalls 360º Non-Stop inclou un sistema de verificació i validació dels intents de volta d’acord amb unes normes i uns criteris objectius.

Per tal de considerar una intent com a exitós i rebre la validació corresponent s’hauran de complir els següents punts. Una vegada verificat i validat, l’intent serà publicat en el rànquing de Camí de Cavalls 360º Non-Stop.

A nivell de recorregut:

 • Es pot començar de qualsevol punt de l’illa i fer-se en sentit horari o antihorari. L’únic requisit és acabar en el mateix punt on s’havia començat.
 • No hi podrà haver aturades de més de dues hores.
 • S’haurà de seguir en tot moment el traçat senyalitzat del GR 223 Camí de Cavalls.
 • Com a excepció, el pas per poblacions i urbanitzacions podrà variar respecte al traçat senyalitzat quan aquest implicaria anar en contra direcció. En poblacions i urbanizacions també estarà permès sortir del traçat senyalitzat quan sigui necessari per fer un avituallament.
 • Es tindrà en compte el traçat senyalitzat del Camí de Cavalls en el moment de fer l’intent, així com altres possibles circumstàncies (trams impracticables per causes naturals o artificials, obres, carrers tallats, desviacions per manteniment del camí, etc.).

Aspectes generals:

 • La informació aportada ha de ser veraç i els fitxers (track, fotografia, etc) no han d’haver estat modificats.
 • Els requisits mínims per tal de validar un intent seran aportar un track original, que el recorregut compleixi els requisits establerts en aquest reglament i que s’aporti almenys una prova d’entre les altres sol·licitades (fotografia original, notícia, post a blog o xarxes, activitat a Strava o altres, etc).
 • Un mateix ciclista pot compartir diversos intents que hagi fet.
 • No es tindrà en compte si s’ha tingut assistència o no, ni el tipus d’assistència que s’hagi tingut, sempre i quan es limiti a avituallament i assistència mecànica.
 • Es podran presentar també intents realitzats en el passat, amb l’única condició d’aportar les proves corresponents.

S’haurà d’aportar:

 • Track original que contingui informació de data i temps (preferentment en format GPX).
 • Mínim d’una fotografia presa just abans, durant o just després de finalitzar l’intent. La fotografia ha de ser l’original, no descarregada d’una xarxa social o similar, per tal de poder analitzar-ne la metadada.
 • Petita crònica sobre l’intent. Es valorarà que s’aporti l’enllaç a alguna crònica publicada en una xarxa social, blog o web, així com l’enllaç a l’activitat a Strava, Garmin Connect, Movescount, Wikiloc o altres.