Reglament

Funcionament de Camí de Cavalls 360º

Camí de Cavalls 360º és una activitat no competitiva organitzada per 40 Nord Outdoor S.L. L’objectiu dels participants rau en completar alguna de les variants de la ruta (360º, 180º Nord o 180º Sud) i gaudir de l’activitat i el paisatge. La ruta es realitza en format autoguiat, amb el suport del mapa i el llibre de ruta lliurats per l’organització.

Camí de Cavalls 360º és una ruta per etapes, i per tant la pernoctació es farà sempre que sigui possible a final de l’etapa. En el cas que només hi hagi una opció d’allotjament en un punt de final d’etapa, s’oferirà aquesta opció independentment de si els participants havien manifestat preferència per allotjament estàndard o comfort.

Quan no hi hagi allotjament disponible a final o principi de l’etapa, l’organització de Camí de Cavalls 360º facilitarà el trasllat dels participants fins a l’allotjament o fins al principi de l’etapa. Els horaris d’aquests trasllats són fixats per l’organització de Camí de Cavalls 360º, tot i que s’intenten ajustar en la mesura del possible a les preferències de cada participant o grup de participants. Si es volen realitzar trasllats addicionals, aquests aniran per compte dels propis participants, excepte en el cas que estiguin contractats o acordats amb antelació.

Tot el material inclòs en la reserva (mapa, llibre de ruta, tracks, etc.), excepte la samarreta o maillot, es lliurarà el dia d’inici del recorregut.

Degut a les característiques del recorregut, no es recomana fer la ruta amb bicicleta elèctrica excepte quan es tracti de persones amb molta experiència en terrenys tècnics.

La grandària màxima dels grups és de 16 participants.

Allotjament

Camí de Cavalls 360º compta amb una àmplia oferta d’allotjaments a disposició dels participants. Tots ells disposen dels serveis mínims necessaris per atendre les necessitats dels participants en les diferents modalitats. La reserva d’aquests allotjaments es farà de forma integrada amb la formalització de la inscripció a l’activitat.

Els diferents allotjaments es classifiquen en les categories genèriques “estàndard” (apartaments, aparthotels, hostals i hotels de fins a 3 estrelles) i “comfort” (apartaments, aparthotels, agroturismes, hotels rurals i hotels a partir de 3 estrelles). Aquestes categories són merament orientatives i suposen una preferència que es sol·licita al participant en el moment de fer la reserva. A l’hora de configurar la reserva, primarà sempre la disponibilitat efectiva d’algun allotjament col·laborador a final d’etapa, més enllà de si aquest és estàndard o comfort.

Els participants de Camí de Cavalls 360º estaran subjectes com qualsevol altre hoste a les condicions de reserva i ús de cadascun d’aquests establiments.

Si es decideix un canvi d’allotjament a darrera hora sense el vist-i-plau de l’organització de Camí de Cavalls 360º, aquest canvi no implicarà la devolució de la nit en l’establiment reservat amb antelació.

Formalització de la reserva, pagament i cancel·lació

FORMALITZACIÓ DE LA RESERVA. Camí de Cavalls 360º només es pot fer amb reserva prèvia a través del nostre web. Per reservar Camí de Cavalls 360º s’haurà d’emplenar i enviar el formulari de prereserva que trobareu en aquest web. A continuació es rebrà un correu amb un programa que conté el detall de les etapes, el tipus d’allotjaments inclosos i l’import total. L’antelació mínima per formalitzar una reserva és d’una setmana abans de l’inici de l’activitat.

La reserva es considerarà formalitzada quan s’hagin rebut el dipòsit i les dades corresponents a tots els participants d’un grup. Les dades sol·licitades són les següents: nom i llinatges, número de DNI o passaport, data de naixement, telèfon mòbil, email i adreça (a més de dades necessàries per reservar els serveis extres, quan correspongui).

CONFIRMACIÓ DE LA DISPONIBILITAT. Qualsevol programa està subjecte a la disponibilitat dels allotjaments inclosos. En els 5 dies posteriors a la formalització de la reserva es realitzaran les reserves dels allotjaments i serveis inclosos en el programa. En el cas que algun/s d’ells no estiguessin disponibles, es comunicaran als participants els canvis que pugui patir el programa. Els participants tindran 48 hores per a acceptar els canvis proposats. En el cas de no acceptar els canvis proposats dins d’aquest termini, es retornarà l’import íntegre del dipòsit realitzat; en el cas de no respondre, s’entendrà que s’accepten els canvis proposats.

PAGAMENT DE LA RESERVA. La resta de l’import de la reserva s’haurà de fer efectiva amb una antelació mínima de cinc dies abans de l’inici de l’activitat.

CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA. Si els participants cancel·len una reserva després del període de confirmació de disponibilitat, es retornarà la part de l’import que hi quedi una vegada descomptats 30 € per participant en concepte de despeses de gestió i les possibles despeses de cancel·lació dels allotjaments i serveis continguts en el programa. Si la cancel·lació es produeix en les dues setmanes prèvies a l’inici del programa, s’aplicarà la mateixa norma, sols que les despeses de gestió seran de 50 € per participant. La cancel·lació una vegada iniciat el programa no suposarà cap tipus de devolució.

En el cas que la cancel·lació afecti a algun/s participant/s però no a la totalitat de la reserva, s’aplicaran les mateixes condicions a la part de reserva afectada per la cancel·lació. A més, el canvi de número de participants pot alterar el preu final del programa.

Els participants podran cedir la reserva a una altra persona, sempre que ho comuniquin amb una antelació mínima de 5 dies i amb subjecció al pagament de 10 € en concepte de desepeses de gestió.

Camí de Cavalls 360º és una activitat a l’aire lliure que conté un cert component d’aventura. Per tant, les inclemències meteorològiques no són motiu de suspensió ni de modificació de l’activitat.

CANVIS EN LA RESERVA. Una vegada formalitzada, qualsevol canvi tindrà un cost de 50 € per reserva en concepte de despeses de gestió, més el cost que suposin els canvis sol·licitats en el programa. Els canvis que consisteixin simplement en afegir –no canviar– nits d’allotjament o serveis extres no estaran subjectes al pagament de despeses de gestió.

ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT. La confirmació de la reserva implica l’acceptació de les condicions anteriorment exposades, així com del que disposa el reglament de Camí de Cavalls 360º, que es pot consultar a l’apartat “Reglament” del nostre web.

Abandó

L’abandó de qualsevol participant s’haurà de comunicar a l’organització de Camí de Cavalls 360º el mateix dia que es produeixi, i no suposarà la devolució de l’import abonat.

Recomanacions

Els participants hauran de dur el material necessari per realitzar l’activitat: roba i calçat adequat i, en el cas de fer-se amb BTT, una bicicleta en condicions i un joc d’eines i recanvis. L’ús del casc és obligatori per la modalitat BTT.

Convé tenir en compte que la ruta transcorre per trams llargs sense accés rodat, i amb poca o gens cobertura mòbil, de manera que s’ha de ser autosuficient en la mesura del possible. En el cas de fer-se amb bicicleta elèctrica, les possibles avaries relacionades amb parts específiques d’una bicicleta elèctrica o bé el fet de quedar-se sense bateria no seran motiu d’assistència en ruta.

Camí de Cavalls 360º transcorre per espais naturals protegits i ecològicament molt fràgils, de manera que el respecte per l’entorn és extremadament important. Mirau de no cridar ni fer excessiu soroll, no deixeu restes i deixau el camí com us agradaria trobar-lo. Si feu la ruta amb BTT, intentau no conduir d’una forma agressiva per evitar l’erosió del terreny, i respectau els altres usuaris del camí, tant si van amb BTT com a peu o amb cavall.

Al llarg de la ruta trobareu moltes barreres, que s’han de deixar sempre tancades si així les hem trobat. El patrimoni etnològic i cultural també forma part de la ruta i s’ha de respectar.

Es recomana contractar una assegurança. En el moment de fer la reserva teniu l’opció de contractar una assegurança a mida en funció dels dies que realitzeu la ruta. Podeu trobar més informació a l’apartat d’Extres.

És obligatori que durant el recorregut almenys un membre del grup dugui a sobre el llibre de ruta i el mapa facilitats per l’organització de Camí de Cavalls 360º.

Acceptació del reglament

La realització d’una prereserva, la sol·licitud de pressupost o la formalització d’una reserva impliquen l’acceptació de tots els punts descrits anteriorment.