Projecte de conservació

Amb el projecte “Conserva es Camí”, l’activitat Camí de Cavalls 360º duu a terme millores concretes en el camí. Des del 2017, centenars de participants i l’empresa 40 Nord Outdoor, organitzadora de Camí de Cavalls 360º, han fet aportacions per a mesures i accions de conservació del Camí de Cavalls.

EN QUÈ CONSISTEIX?

Camí de Cavalls 360º, inclosa la cursa Epic CdC360º, és una activitat que fa ús d’un recurs públic i fràgil com és el Camí de Cavalls. Tot i representar una ínfima part de la pressió humana real que assumeixen actualment el Camí de Cavalls i els espais naturals per on transcorre, som conscients de la nostra responsabilitat en el correcte ús i promoció d’aquest recurs públic. No volem ser-ne només usuaris, sinó que volem ser part activa del seu manteniment i conservació. Amb aquesta iniciativa, l’activitat Camí de Cavalls 360º no és només respectuosa amb el camí, sinó que suposa una millora directa en l’entorn on es duu a terme.

Com funciona? Les nostres activitats recapten fons que van destinats directament a mesures i accions de conservació del Camí de Cavalls.

La recaptació d’aquests fons es fa per dos mitjans:

1) Les aportacions voluntàries dels participants de Camí de Cavalls 360º i de l’Epic CdC360º. Aquestes aportacions es poden fer a través de l’espai de botiga web, o bé al formalitzar la inscripció a Camí de Cavalls 360º o l’Epic CdC360º.

2) L’aportació directa de l’empresa 40 Nord Outdoor, organitzadora d’ambdues activitats. 40 Nord Outdoor dona la quantitat de 2 € per cada participant en les activitats Camí de Cavalls 360º i Epic CdC360º. A més, l’empresa també assumeix el cost de la direcció del projecte i la gestió de les accions que es duen a terme.

COM S’INVERTEIXEN ELS FONS RECAPTATS?

Les accions realitzades van destinades a pal·liar o prevenir processos erosius, corregir el traçat de la ruta o bé reparar elements propis del camí. Així mateix, també s’impulsen accions de millora, protecció o recuperació de l’entorn rural i natural per on transcorre el camí.

L’import recaptat va destinat íntegrament a accions de manteniment i conservació del Camí de Cavalls. Tota la direcció, publicitat i gestions relacionades amb el projecte van a càrrec de l’empresa 40 Nord Outdoor i no es resta dels 2 € per participant donats per l’empresa.