Projecte per a la conservació del Camí de Cavalls

Recaptació de fons per a la conservació del Camí de Cavalls

Camí de Cavalls 360º, inclosa la cursa Epic 360º, és una activitat que fa ús d’un recurs públic i fràgil com és el Camí de Cavalls. Tot i representar una ínfima part de la pressió humana real que assumeixen actualment el Camí de Cavalls i els espais naturals per on transcorre, som conscients de la nostra responsabilitat en el correcte ús i promoció d’aquest recurs públic.

Per aquesta raó, hem decidit fer una passa endavant: a partir d’ara, les nostres activitats recaptaran fons que aniran destinats directament a mesures i accions de conservació del Camí de Cavalls.

La recaptació d’aquests fons es farà per dos mitjans:

1) Les aportacions voluntàries dels participants de Camí de Cavalls 360º i de l’Epic 360º, així com de qualsevol altra persona que estigui preocupada per aquesta qüestió i vulgui aportar el seu gra d’arena. Aquestes aportacions es podran fer a través de l’espai de botiga del nostre web, o bé al formalitzar la inscripció a Camí de Cavalls 360º o la Epic 360º.

2) L’aportació directa de l’empresa 40º Nord, organitzadora de l’activitat Camí de Cavalls 360º i productora de la cursa Epic 360º, organitzada pel Club Esportiu Outroc. 40º Nord donarà la quantitat de 2 € per cada participant en les activitats Camí de Cavalls 360º i Epic 360º. Per mitjà d’aquesta aportació directa de 40º Nord, es preveu recaptar més de 3.000 € durant el 2017.

Si tenim en compte els fons recaptats per aquesta campanya, més l’impost del turisme sostenible que paguen tots els nostres participants a través dels allotjaments, les activitats Camí de Cavalls 360º i Epic 360º tindran en el 2017 un retorn estimat de 15.200 € que es destinaran al manteniment del Camí de Cavalls o bé a altres finalitats relacionades.

Com es gastaran els fons recaptats?

Les accions de manteniment i conservació del Camí de Cavalls es faran sempre sota l’ampara del Consell Insular de Menorca, titular del camí i responsable del seu manteniment. Les accions realitzades aniran destinades a pal·liar o prevenir processos erosius, corregir el traçat de la ruta o bé reparar elements propis del camí com ara les barreres d’ullastre. En cap cas no aniran destinades a reduir obstacles naturals, augmentar senyalització ni a oferir o facilitar serveis en el camí.

L’import recaptat anirà destinat íntegrament a accions de manteniment i conservació del Camí de Cavalls. Tota la publicitat i gestions relacionades amb el projecte aniran a càrrec de l’empresa 40º Nord (quantitat que no es restarà dels 2 € per participant donats per la nostra empresa).

40º Nord informarà puntualment a través del web camidecavalls360.com tant dels fons recaptats a final d’any com de les accions realitzades amb aquests.

Més enllà de la sostenibilitat: millora de l’entorn

Camí de Cavalls 360º és, des dels seus inicis, una activitat responsable en el respecte pel medi ambient. Es realitza en grups molt petits (d’unes 2,3 persones de mitjana per grup) repartits en els 12 mesos de l’any. A més, els participants romanen el mínim temps necessari en els espais naturals, donat que pernocten sempre en allotjaments homologats.

També la cursa Epic 360º comparteix aquests mateixos principis. L’Epic 360º té com un dels objectius principals la conscienciació i educació dels participants en l’ús responsable dels camins i el respecte pels espais per on transcorre la cursa. Molt enfora de qualsevol massificació, per a l’edició 2017 l’esdeveniment tindrà un límit de participants de 100 per modalitat (de mitjana).

Per aquesta raó, creim que un esdeveniment d’aquestes característiques no és en cap cas una amenaça per al medi, sinó al contrari: és una oportunitat excepcional per a realitzar una tasca pedagògica i fer feina perquè els espais naturals siguin respectats no només durant el transcurs de la cursa, sinó també la resta de l’any. I és que la consciència ambiental no es forja en un despatx, ni en una classe, sinó en contacte amb la natura.

A partir d’ara, no només durem a terme una activitat sostenible i realitzarem una tasca pedagògica, sinó que a més generarem uns recursos econòmics que ajudin al manteniment i conservació del camí i dels espais per on transcorre.

Volem, d’aquesta manera, seguir en la línia d’una de les nostres idees centrals: en el context d’un destí turístic i d’un territori petit com Menorca, la millor garantia de conservació a llarg termini d’un espai natural o d’un camí no és pretendre’n l’aïllament o el desús, sinó que la millor garantia de conservació passa per fer un ús responsable d’aquest espai o camí.