Neutralització de la MountainBike Epic 360° 2021 pel Parc Natural de s’Albufera des Grau

Per primera vegada en set edicions, el proper 5 de novembre les bicis de l’Epic Camí de Cavalls 360º no podran passar en cursa pel Parc Natural de s’Albufera des Grau. El pas per aquest tram de la primera etapa s’haurà de fer de forma neutralitzada. Qui i com ha pres aquesta decisió? Què opinam respecte aquesta prohibició i la manera com s’ha gestionat?

El passat mes d’agost el Govern de les Illes Balears va aprovar el PRUG (Pla Rector d’Ús i Gestió) del Parc Natural de s’Albufera des Grau. En el seu article 6.1.7 s’hi prohibeixen expressament “les proves esportives en BTT de caràcter competitiu”.

Aquesta prohibició es va aprovar amb posterioritat a la presentació del nostre projecte i sol·licitud de permisos per a l’Epic Camí de Cavalls 360º 2021. És a dir: quan vam sol·licitar els permisos de l’edició 2021, no hi havia cap prohibició vigent sobre la nostra activitat i, per tant, es podria haver autoritzat sense cap impediment. Però no va ser així.

Creiem que aquesta decisió, i sobretot la manera com s’ha gestionat, és un greu error. La decisió denota una manca de coneixement absoluta respecte la nostra activitat i el que implica a nivell organitzatiu. La manera com s’ha gestionat, fent efectiva una prohibició que enguany es podia i s’havia d’evitar, transmet una total falta de sensibilitat.

Per posar en context aquest error, volem recordar un seguit de punts importants en relació a la nostra cursa:

– Amb BTT, hem passat en cursa pel Parc Natural cada any des del 2015, pagant les taxes corresponents i complint sempre els múltiples condicionants que ens han posat, destinant-hi nombrosos recursos i personal. Els condicionants han estat abundants i diversos: baixar de la bici en trams de pendent fort, fer silenci en zones de nidificació i dormidors d’aus, no sortir del traçat, abalisar zones fràgils, indicar l’entrada i sortida dels espais de Xarxa Natura 2000, fer sortides silencioses, etc.

– No se’ns va informar en el tràmit d’audiència pública, ni vam ser informats ni consultats per cap dels interlocutors que hem tingut a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, tot i organitzar una activitat directament afectada pel nou pla rector.

– Hem realitzat des dels inicis una tasca pedagògica amb els nostres participants, de manera que estan molt més conscienciats que la immensa majoria de les persones que accedeixen a espais naturals fràgils al llarg de l’any a Menorca. El nostre objectiu és que els espais naturals siguin respectats no només durant el transcurs de la cursa, sinó també la resta de l’any. Un esdeveniment esportiu és una gran oportunitat per educar, ja que és en el contacte responsable amb el medi com es forja la consciència ambiental.

– No només conscienciats, sinó també controlats: els participants ens faciliten les seves dades, firmen un document de responsabilitat ambiental, reben informacions sobre la importància dels espais naturals per on passaran i dels comportaments correctes o incorrectes en aquests entorns, són sancionats si incompleixen alguna de les normes… Estan sotmesos a un control infinitament major que qualsevol altre usuari d’aquests espais.

– Vam començar a adoptar mesures per iniciativa pròpia ja des de molt abans que fossin exigides per les autoritats, com ara obligar a marcar amb el nombre de dorsal els embolcalls de barretes i gels (aplicant la penalització corresponent si se’n troba qualcun en el camí), no emprar gots de plàstic d’un sol ús, etc.

– Aportam i recollim fons per a la conservació del Camí de Cavalls. Molts de participants fan una aportació voluntària per a la conservació del Camí de Cavalls. Nosaltres mateixos com a organitzadors contribuïm voluntàriament amb 2 € per participant. En total, per aquestes dues vies hem aportat 36.500 € des del 2017 ençà.

– Hem apostat sempre per un número de participants limitat, entre altres motius per minimitzar en la mesura del possible la concentració de participants en el recorregut i minimitzar els possibles impactes de l’activitat. Açò ha suposat en molts de casos reduir els ingressos per inscripcions.

– Curses com la nostra promocionen la Menorca esportiva, natural i allunyada de l’alta temporada turística. En una illa petita i tan turística i humanitzada com Menorca, posar en valor el paisatge i el medi ambient és la millor garantia de conservació a llarg termini. I més encara si és acompanyat per una bona gestió per part de les autoritats.

Per tots aquests motius, creiem que no només és un error, sinó també una irresponsabilitat que en aquesta edició s’hagi prohibit a deshora el pas en cursa pel Parc Natural de s’Albufera des Grau.

Demanem disculpes als participants de la MountainBike Epic 360° en l’edició 2021. Hem fet tot el que estava a les nostres mans, però no ha estat possible reconduir la situació.

Fer un tram de recorregut neutralitzat no té perquè ser dolent en si mateix: permet gaudir d’aspectes que en cursa poden passar per alt. El que volem, sobretot, és que tinguem present que el medi ambient (el del món real, no el dels despatxos) no en té cap culpa d’aquesta equivocació de les autoritats ambientals. Per tant, gaudim i respectem, com sempre hem fet, tant el camí i el seu entorn com la resta dels seus usuaris.

Perfil de la primera etapa amb el detall del tram neutralitzat, que va des de la Caleta de Binillautí (km 12,5) fins al Port d’Addaia (km 31,8).