10 mesures de respecte per l’entorn

Aquestes són 10 de les mesures que prenem per tal de garantir que la nostra cursa és al màxim de respectuosa per l’entorn en què transcorre:

  1. Realitzar accions per a la conservació del Camí de Cavalls. Durant el 2017 es van recollir, entre les activitats Camí de Cavalls 360º i Epic 360º, 7.848 € per aquesta finalitat.
  2. Marcar amb el nombre de dorsal els embolcalls de barretes i gels, així com qualsevol altre element plàstic susceptible de convertir-se en brossa en el camí.
  3. No emprar gots d’un sol ús en els avituallaments.
  4. Abalisar trams del recorregut especialment sensibles.
  5. Fer recollida selectiva de residus en tots els punts de la cursa.
  6. Senyalitzar el recorregut amb la mínima antelació i retirar la senyalització amb la màxima rapidesa. Emprar materials reutilitzables sempre que sigui possible.
  7. Limitar el nombre de participants per tal d’evitar al màxim la concentració de persones en els espais naturals.
  8. Fer silenci en les zones ambientals fràgils.
  9. Recomanar un estil de conducció de les bicis poc agressiu amb el terreny, i fer a peu els trams on així ho indiquen les autoritats ambientals.
  10. Realitzar una tasca pedagògica amb els participants per tal d’augmentar la seva consciència ambiental i el respecte pels altres usuaris dels camins, no només durant la cursa sinó durant la resta de l’any.