Rànquing

2018-10-25 Jaume Pons Pons

Temps total
17:12:41

Modalitat
BTT

Data 2018-10-25
Hora d'inici 04:09:40
Punt d'inici Santandria
Sentit Horari
Amb assistència
En solitari No
Gènere Masculí
Origen Menorca
2018-10-25 Jaume Pons Pons
O ho feia avui o no ho feia: únic dia lliure d'aquesta quinzena. Lluna plena. Dóna bon temps. Elles tenen capvespre lliure i em podran fer assistència. Vaig "rodat" en BTT... amb es 3 de sa BTT he sortit 7 dies! Es problema és que vaig molt cansat, dormint a estones massa dies seguits.

Dimarts ho dic a en Joan Febrer. I sa sorpresa és que ell també ha pensat fer el mateix. Em diu d fer-ho junts. L'insistesc que no el podré seguir... Però...
Surt de casa, el repleg devora Santandria i gas! Es vespre és espectacular, el millor des dia. Des de prest em not passadíssim de pulsacions. Es ritme és bo, gens forçat, però vaig accelerat. Muscularment bé, però desfassat de cardio. No aconseguesc controlar-ho en tot es dia. Molt de sol i calor. Per Binissafúller, globus gros! Es fa etern arribar a Son Bou. Allà, avituallament d'elles: sec, menj pasta, 2 coles... i amb es "subidón" d'elles tornam partir.

Des d'aquí, pulsacions controlades, però muscularment ja destrossat. No arrisc gens, no coordin bé... però acabarem! Elles tornen a Cala Galdana i a Son Xoriguer.

Posam llums passat Macarelleta. Braons molt dolorits, cul també. En Joan va tot es dia sobradíssim: me deixa, m'espera, me dóna marge, i tot d'una em torna a agafar! (Fa nomes 14h en moviment!).

Avituallaments d'en João a Ses Salines i as Grau. D'en Sergi (llums) per Mordor i Cala Galdana.

Resum: En es fons volia fer 15'30h (velo 29", molta bici enguany, més experiència, fa 2 anys vaig sortir molt lent, etc.) i sortir amb aquesta idea és un error. Ho sé de sempre! També supòs que inconscientment sa presència d'en Joan m'ha hiperrevolucionat as principi... però que si no arriba a ser per ell, no hauria acabat as final.

No he disfrutat prou des camí, però es fet d'acabar una Non-Stop per 3ª vegada mola.

Intents

Modalitat Participant Temps Data i hora d'inici Punt d'inici Sentit
Carregant...