Cala en Calderer (Foto: Jordi Saragossa).

Menorca, Reserva de Biosfera

Què implica la declaració del territori terrestre i marítim de l’illa com a Reserva de Biosfera per la UNESCO? Una garantia perquè l’equilibri i l’harmonia entre éssers humans i medi ambient guiïn el futur de Menorca.

 

Sostenibilitat és un concepte que podria ser sinònim de Menorca. La relació entre l’home i la natura ha estat una constant en la història d’una illa que, malgrat tenir una extensió de dimensions força limitades i haver estat sempre molt humanitzada, alhora destaca per haver-se mantingut força ben conservada.

Aquest model de desenvolupament sostenible, basat en un equilibri exemplar entre els éssers humans i la biosfera, preserva l’harmonia del medi ambient amb el desenvolupament socioeconòmic i el patrimoni històric, artístic i cultural.

La UNESCO ho va reconèixer el 1993, quan va declarar la totalitat del territori terrestre de l’illa com a Reserva de Biosfera, amb diferents graus de protecció. Igualment, l’organisme internacional va designar també com a Reserva de Biosfera les aigües marines que envolten Menorca fins a les dotze milles nàutiques de la costa, segons la darrera ampliació que data de 2019.

Les tradicionals casetes de vorera són exemple de patrimoni cultural i històric de Menorca (Foto: Camí de Cavalls 360º).
Les tradicionals casetes de vorera són exemple de patrimoni cultural i històric de Menorca (Foto: Camí de Cavalls 360º).

Les zones zero de la Reserva

La figura de protecció de Reserva de Biosfera contempla una escala amb tres nivells diferents per designar les diverses zones geogràfiques de l’illa. La màxima preservació correspon a les zones nucli, que serien una espècia de zona zero de la Reserva.

Des del punt de vista terrestre, la zona nucli està delimitada pels confins del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Des de la perspectiva marítima, les zones nucli es corresponen amb la Reserva Marina de la Costa Nord (entre el Cap Gros i la Punta des Morter) i amb la costa que banya precisament el parc natural (entre la Punta de sa Galera i les Illes d’Addaia).

Dins d’aquests espais geogràfics, la màxima prioritat és la preservació de la diversitat biològica i els ecosistemes. Així idò, només s’hi poden dur a terme activitats relacionades amb la recerca i algunes d’aprofitament que siguin tradicionals i estiguin en simbiosi amb el medi ambient.

Albufera des Grau (Foto: Camí de Cavalls 360º).
Albufera des Grau (Foto: Camí de Cavalls 360º).

Zones d’amortiment i transició

Més enllà de les zones nucli, Menorca situa bona part del seu territori terrestre sota un grau de protecció intermedi. Anomenat zona d’amortiment, coincideix amb Àrees Naturals d’Especial Interès, Xarxa Natura 2000 i altres elements de protecció natural. Aquesta figura també inclou la resta d’aigües marines que envolten l’illa, amb les úniques excepcions dels ports de Maó i Ciutadella. En totes aquestes zones, s’estableix una compatibilitat entre l’ús i la conservació.

La major part de l’activitat humana se circumscriu a les zones de transició, que acullen els nuclis urbanitzats, determinats espais agrícoles i les zones d’influència portuària.

Tram empedrat a la zona des Canutells (Foto: Jordi Saragossa).
El senderisme és una activitat alineada amb els valors de la Reserva de Biosfera i contribueix a protegir els senders ancestrals (Foto: The Adventure Bakery).

Molt més enllà de la protecció

La declaració és un reconeixement del respecte que els menorquins professen per l’illa i la preservació dels seus paisatges, així com una garantia del desenvolupament sostenible en l’explotació dels recursos. A l’empara de la Reserva de Biosfera, Menorca ha seguit un camí compromès amb aquests valors i ha tirat endavant una gran quantitat d’iniciatives.

Amb la sostenibilitat i la responsabilitat com a columna vertebral, l’agència Menorca Reserva de Biosfera treballa en cinc grans eixos: medi ambient, benestar social, turisme, cultura i economia. De cadascun d’aquests pilars, en depenen nombrosos projectes que fan caminar l’illa en la direcció desitjada.

Menant les vaques pels paisatges menorquins, ben preservats tot i estar força humanitzats (Foto: Camí de Cavalls 360º).
Menant les vaques pels paisatges menorquins, ben preservats tot i estar força humanitzats (Foto: Camí de Cavalls 360º).

Menorca 360º i Camí de Cavalls 360º, alineats amb la Reserva

Amb Menorca 360º i Camí de Cavalls 360º, ens identifiquem plenament amb la idea del desenvolupament sostenible de l’illa i els seus valors que promulga la Reserva de Biosfera. El nostre és un projecte que es defineix com a respectuós amb el medi ambient i amb les activitats tradicionals d’aprofitament de la terra, així com amb el seu ric patrimoni històric i cultural.

A través dels programes de Menorca 360º, els participants poden recórrer l’illa caminant, pedalant o palejant al seu ritme, i experimentar en primera persona aquesta harmonia entre l’home i els ecosistemes, sense alterar-ne el seu decurs natural. Per conèixer de ben a prop la Menorca més autèntica.

Mapa de zonificació de la Reserva de Biosfera, amb les zones nucli (vermell i blau fosc), zones d’amortiment (verd i blau marí) i zones de transició (gris i blau cel) (Foto: IDE Menorca).
Mapa de zonificació de la Reserva de Biosfera, amb les zones nucli (vermell i blau fosc), zones d’amortiment (verd i blau marí) i zones de transició (gris i blau cel) (Foto: IDE Menorca).
El típic paisatge de mosaic caracteritza la Menorca rural d’interior (Foto: Camí de Cavalls 360º).
El típic paisatge de mosaic caracteritza la Menorca rural d’interior (Foto: Camí de Cavalls 360º).